Nový prostor k relaxaci

Další etapa Místa u řeky je téměř dokončena. Tato část navazuje na Místo u řeky I., které bylo dokončeno v roce 2015 a rozšiřuje a zvelebuje tak celkový vzhled nábřeží. Dříve nevzhledný a nevyužitý prostor bývalého zahradnictví tak získal nový kabát.

Místo u řeky III., 14.2.2020
       
Autorem návrhu je MgA. Ing. arch. Michal Fišer, který navázal na projekt Místa u řeky radotínského architekta Jana Schlitze. Součástí projektu bylo statické zpevnění svahu podél cyklostezky v místě pod skautskou klubovnou, následná úprava křížení cest u hřbitova, nová úprava v ulici Nad Berounkou a nové stromořadí osmi jeřábů, které se hlásí k původní aleji kaštanů od hřbitova ke kostelu. Stávající jerlín doplnil na nově zbudované pobytové loučce dub a v nové úpravě svahu přibyly dvě vrby. Sezení na dvou žulových schodech od skautské klubovny směrem ke kostelu rozšířilo nabídku pobytových míst k odpočinku v teplých měsících. Na toto místo navazuje mlatová cesta.

V další etapě je počítáno s náhradou stávající dlažby ulice Nad Berounkou žulovými kostkami, tak jak je to od kostela k Místu u řeky a větší úpravou křížení cest pod hřbitovem s lavičkou a novým stromem. Součástí úprav bude i posunutí skladu skautského oddílu dále od řeky. Lavičky s osvětlením pak doplní meziprostory stromořadí od klubovny ke kostelu. Další etapa bude závislá na získání dotace pro úpravy veřejného prostoru z gesce příslušného radního hl.m. Prahy.

Místo u řeky III., 14.2.2020
Zveřejněno: 14.02.2020 – Eva Javorská ; Přečteno 664 x
Vytisknout