Usnesení rady č.990

OOS – Návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Číslo rady: 71
č. 990
Ze dne 01.09.2021

rada s o u h l a s í

s návrhem obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Současně dává ke zvážení rozšíření výjimky uvedené v ustanovení §3 odst. 3 předmětného návrhu, který by zněl, „zákaz se taktéž nevztahuje na období od 24. prosince do 1. ledna následujícího roku“.   

Zveřejněno: 08.09.2021 – Martina Stará ; Přečteno 93 x
Vytisknout