Obě radotínské lávky už slouží chodcům i cyklistům

Od pátku 1. září mohou chodci a cyklisté v Radotíně využívat naplno obě nové lávky – přes Berounku a nad frekventovanou silnicí. Lávky slavnostně otevřeli zástupci místních samospráv, ministr dopravy Martin Kupka, náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib, pražský radní pro finance Zdeněk Kovářík, senátor Pavel Fischer, architekt Josef Pleskot, generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda či představitelé zhotovitelských firem. 

„Obě lávky jsou důležitými spojnicemi. Jedna propojuje Radotín se Zbraslaví a Lipencemi, druhá vytváří bezpečné spojení pro chodce a cyklisty mezi oblastí škol či sportovišť na jedné straně a nádražím, sídlištěm a dalšími částmi Radotína na straně druhé,“ říká Karel Hanzlík, starosta Radotína.

Slavnostního otevření se nejdříve dočkala zcela nová lávka, která spojuje centrální část Radotína a modernizovaného nádraží s podchodem pod železniční tratí vyúsťujícím do ulice Ke Zděři a dále ke školním areálům, sportovištím a k odpočinkové zóně spojené s Berounkou a koupacím biotopem. Zároveň dostala požehnání od radotínského faráře, kterým je Timotej Maria Pavel Vácha.

Lávka vznikla jako náhrada za uzavřený železniční přejezd a je přeložkou cyklostezky A11. „Má zásadní pozitivní vliv na zcela bezproblémový a bezpečný přístup radotínských dětí do školní oblasti,“ říká Karel Hanzlík. I díky nové lávce může Městská část Praha 16 od nového školního roku spustit pilotní projekt Školní ulice. Oblast škol zůstane vždy ráno mezi půl osmou a osmou hodinou uzavřená pro automobilový provoz.

Autorem lávky je společnost Top Con Servis (projektanti Ing. Alexander Kurz a Ing. Lukáš Kurz). Investorem stavby bylo hlavní město Praha a Správa železnic, zhotovitelem společnost Strabag Rail.

Druhou důležitou mostní spojnicí je lávka nad Berounkou. I té požehnal přítomný farář a následovalo slavnostní přestřižení pásky. Díky finančním prostředkům od hlavního města Prahy nahradila původní lávku, jež byla po povodních staticky ve velice problémovém stavu. 

Nová lávka je zajímavá svým excentrickým zavěšením na jednom pylonu, který je kloubově uložen přímo na horním pásu příhradové konstrukce. Autory lávky jsou Ing. arch. Josef Pleskot a projektant Ing. Vladimír Janata. Výrobcem ocelové konstrukce byla společnost Excon.


Zveřejněno: 01.09.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1114 x
Vytisknout