Okolo řeky se pokračuje v revitalizaci

Další část nábřeží Berounky v Radotíně nechá upravit radotínská radnice. Stavba bude volně navazovat na projekt s názvem Místo u řeky, který byl dokončen v loňském roce.

Staveniště si ve středu 24.10. převzala stavební firma EKIS, spol. s r. o., která je vítězem vyhlášeného poptávkového řízení na zhotovitele této akce (viz usnesení rady č. 742/2016) s tím, že do konce roku by měly být práce v okolí Radotínského potoka hotovy. Stavba přijde na 900 tisíc korun (bez DPH), finanční prostředky pocházejí z rozpočtu Prahy 16.

Část Radotína v okolí řeky Berounky patří ke starému sídelnímu jádru. Přerod takového sídla z obce na městský způsob života provází a vždy provázela i přeměna přirozených břehů na nábřeží. Z toho důvodu přistoupila Městská část Praha 16 k rekultivaci dalšího návazného prostoru Místa u řeky. Cílem této rekonstrukce je podpořit vztah obyvatel k vodě, rozšířit možnosti pasivní rekreace a přivést je až na samý okraj vody.

Mgr. Miroslav Knotek

„Řeka je nedílnou součástí našeho života v Radotíně a dnes nemáme skoro ani možnost se k řece dostat, přijít k ní, ač tu trávíme svůj čas. To bychom rádi napravili,“ konstatuje stávající situaci Mgr. Miroslav Knotek, zástupce starosty Městské části Praha 16. „Myšlenka postupné úpravy břehů Berounky vznikla už při dokončení první studie projektu Místa u řeky. Až budou vyřešeny se Státním pozemkovým úřadem majetkové problémy v prostoru bývalého zahradnictví, budeme pokračovat další etapou - proti proudu řeky směrem k biotopu," dodává Knotek.

Právě přístup k vodě bude nově řešen jako víceúrovňová terasa, která ve vyšší úrovni začne od zálivu s lavičkou na cyklostezce, pokračuje přes schodiště a sedací schody k terase v nižší úrovni a přechází na přírodně řešenou cestu s výškovými stupni (vedoucí na nově zpevněný okraj břehu). 

Vizualizace

Vizualizace
Vizualizace investiční akce "Rekonstrukce nábřeží Praha-Radotín" z Atelieru Schlitz, s. r. o. 

Na záliv navazuje konstrukce ocelové terasy opláštěné hoblovanými prkny – dodavatelem tohoto artefaktu bude firma Albet stavební, s. r. o. (viz usnesení rady č. 743/2016). Objekt terasy o velikosti přibližně 8 x 4,5 metru bude osazen nad starým objektem betonové břehové navigace, který již dávno neplní svůj účel a je nevzhledný, a tím ho částečně zakryje. Dominantním motivem bude i cesta s 12 žulovými kameny nepravidelného tvaru, které umožní přímý vstup k řece (nebo do řeky).

Místo, které se nachází za lávkou přes Radotínský potok, je navrženo jako pobytová sečená louka s lavičkou.

V současné době se břeh čistí od náletových dřevin (práce provádějí Technické služby Praha – Radotín), a to od bistra „U Ondřeje“ až k místům, kde se Radotínský potok vlévá do Berounky.

Celý projekt doprovodí informační tabule věnované historii řeky Berounky, radotínskému přívozu a povodním.

Současná situace

Výhled na lávku. Stav před rekonstrukcí, 24.10.2016

 Výhled na řeku. Stav před rekonstrukcí, 24.10.2016 Situace okolo řeky před rekonstrukcí, 24.10.2016 Čištění břehu od náletových křovin provádí zaměstnanci Technických služeb Praha - Radotín, 24.10.2016

Zveřejněno: 25.10.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 6489 x
Vytisknout