Plakátování na veřejných plochách

Plakátování na veřejných plochách

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Plakátování na veřejných plochách

4. Základní informace k životní situaci

Městská část Praha 16 má v současné době 11 plakátovacích ploch. Velikost jedné plakátovací plochy je stanovena na 12 plakátů formátu A4.

Vylepení plakátů se provádí vždy v pondělí Technickými službami Praha - Radotín, proto je nutné předložit plakáty týden před vylepením. Vylepení plakátů by nemělo být delší než 3 týdny.

Pokud připadne na pondělí svátek, výlep se provádí následující den. Tři týdny před konáním voleb si politické strany plakáty vylepují samy, tzn. že podatelna jiné plakáty nepřijímá.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, která potřebuje vylepit plakáty na plakátovacích plochách Městské části Praha 16.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Fyzická nebo právnická osoba, která potřebuje vylepit plakáty (inzeráty, nabídky práce, koncerty a jiné akce) je povinna se dostavit na podatelnu Úřadu městské části Praha 16, kde odevzdá plakáty a nahlásí datum vylepení. Plakáty pro vylepení je nutné předložit vždy týden před vylepením. Na podatelně zaplatí poplatek za vylepení. Podatelna označí plakáty razítkem Úřadu městské části Praha 16 a datem, od kdy do kdy budou plakáty na plochách vylepeny.
Proto plakáty, které nemají razítko Úřadu městské části Praha 16 jsou vedeny jako nepovolené výlepy a jsou považovány za  přestupek s následným odstraněním Technickými službami Praha - Radotín.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní návštěvou v podatelně.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, podatelna.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Podatelna, Václava Balého 23, Praha-Radotín.
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Plakáty určené k vylepení a částku na úhradu poplatku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Individuální a osobní žádost v podatelně.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Městská část Praha 16 má 11 plakátovacích ploch; plakátů může být méně než 11, ale platba poplatku činí ze všech 11 plakátů, neboť se platí za využití plochy (byť by byla využita pouze jedna plocha s jedním plakátem).

Poplatky:

  • formát A4 a menší - poplatek činí 150 Kč na týden
  • formát  A3 - 300 Kč na týden (přijímá se dle obsazenosti plakátovacích ploch)
  • formát  A2 - 600 Kč na týden (přijímá se pouze výjimečně).

Neziskové organizace hradí 25 % stanoveného poplatku, tj.:

  • formát A4 a menší - poplatek činí 38 Kč na týden
  • formát A3 - 75 Kč na týden (přijímá se dle obsazenosti plakátovacích ploch)
  • formát A2 - 150 Kč na týden (přijímá se pouze výjimečně).

Uvedené ceny jsou včetně 21% sazby DPH.

Poplatek se hradí v hotovosti při předání plakátů k evidenci, a to poštovní poukázkou nebo na účet vedený u České spořitelny, a.s., Praha 5, číslo 9021-2000861379/0800. Variabilní symbol prováděné úhrady je nutno zjistit u správce poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, záleží na konkrétní domluvě.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít žádnou elektronickou službu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Právní předpisy nejsou stanoveny.

18. Jaké jsou související předpisy

Související předpisy nejsou stanoveny.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Podatelnu.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Usnesení rady č. 226 ze dne 30.5.2007
Usnesení rady č. 749 ze dne 17.9.2008

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související životní situace nejsou k dispozici.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko správní Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Lebedová Irena
Pokorná Lucie

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2.5.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

19.4.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 06.02.2013 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 19.04.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 14455 x
Vytisknout