Poděkování radotínským dobrovolným hasičům

Za radotínskými dobrovolnými hasiči přijel v podvečer v úterý 9. června náměstek primátora hlavního města Prahy pro bezpečnost Petr Hlubuček, který je spolu s radotínským starostou Karlem Hanzlíkem a jeho zástupcem Miroslavem Knotkem navštívil v jejich nové hasičské stanici a poděkoval jim za jejich nasazení a pomoc při boji s koronavirem. Návštěvy se účastnil i nový ředitel pražských profesionálních hasičů plukovník Ing. Luděk Prudil.

Významný dík byl i za zajištění nezbytné pohotovostí za dvě karanténou postižené profesionální stanice HZS hl. města Prahy. Starosta Hanzlík shrnul i další oblasti významné pomoci v rámci nouzového stavu, a to při pravidelné dezinfekci veřejných prostor po Radotíně, při distribuci dezinfekce občanům nebo při zvýšeném rozvozu obědů radotínským seniorům.

V rámci následné debaty probrali i problematiku nedostatku hasičů a to nejen u dobrovolníků, ale i u profesionálů. Nový velitel dobrovolných hasičů Jakub Marášek pochválil radotínskou radnici za skvělou spolupráci a podporu činnosti jednotky a poděkoval za dodávání potřebných ochranných pomůcek po celou dobu nouzového stavu.


Poděkování radotínským dobrovolným hasičům a návštěva náměstka primátora Petra Hlubučka, 9.6.2020 Poděkování radotínským dobrovolným hasičům a návštěva náměstka primátora Petra Hlubučka, 9.6.2020 Poděkování radotínským dobrovolným hasičům a návštěva náměstka primátora Petra Hlubučka, 9.6.2020 Poděkování radotínským dobrovolným hasičům a návštěva náměstka primátora Petra Hlubučka, 9.6.2020

Náměstek spolu se starostou prošli i stavbou Kulturně komunitního centra Koruna, které vzniká vedle nové hasičské stanice a bude v něm mít prostory nejen kultura, ale i nová služebna Policie ČR, která se tak v roce 2021 přesune z nevyhovujících prostor v záplavové lokalitě při Výpadové ulici do centra městské části. Pan Hlubuček ocenil šikovnost radnice při získávání dotací na tak velké stavby, které v posledních letech vznikly či ještě vznikají v Radotíně, jako je bazén, nástavba školy, nová hasičská stanice či právě KKC Koruna.
Vloženo: 10.06.2020 – Eva Javorská ; Přečteno 750 x
Vytisknout