Policejní ředitel: Těšíme se na kvalitní zázemí

David Körner, ředitel Obvodního ředitelství Policie České republiky Praha II, pod které spadá také radotínská policejní služebna, vysvětluje výhody nového zázemí v sousedství dobrovolných hasičů.

Policie ČR dnes sídlí u Výpadové ulice. Jaké tam má podmínky pro svou práci?
Určitou nevýhodou je umístění oddělení v zátopové oblasti, mimo centrum Radotína, a ne s úplně ideální dostupností pro občany. Podmínky pro práci policistů ve smyslu pracovního prostředí a vybavení oddělení nejsou nijak katastrofální, nicméně když se naskytla možnost získat zcela novou budovu oddělení, uvítali jsme to s nadšením. V nedávné minulosti zasáhly služebnu povodně.

David Körner, ředitel Obvodního ředitelství Policie České republiky Praha II.
Foto: Policie ČR
David Körner, ředitel Obvodního ředitelství Policie České republiky Praha II
Foto: Policie ČR

Jaké komplikace vám to způsobilo?
Během povodní bylo celé přízemí budovy pod vodou. Většinu vybavení jsme stihli vystěhovat do prvního patra, z tohoto pohledu nebyly následky nijak fatální. Oddělení však bylo dlouhodobě nepoužitelné, jelikož se po opadnutí vody a vyschnutí muselo opravit a znovu vymalovat.

V čem bude lepší nové zázemí v Karlické ulici?
Nové oddělení je stavěno tak zvaně na zelené louce a přesně podle našich představ, což je k nezaplacení. V budově je všechno, co policisté pro výkon své služby potřebují – od příjemného prostoru pro veřejnost přes kanceláře až po adekvátní skladové prostory a také potřebná parkovací místa. Ideální je i umístění oddělení v centru městské části, čímž bude i lépe dostupné pro občany Radotína.

Nabídne nová budova větší prostory? Jedná se jen o kanceláře, nebo má i jiné vybavení pro policejní práci?
Budova nabízí větší prostory a hlavně účelněji členěné. Obsahuje kvalitní zázemí pro policisty v podobě šaten sociálních zařízení a kuchyní, což je nezbytné, neboť policisté vykonávají svou službu nepřetržitě a kvalitní zázemí s možností občerstvení a hygieny nutně potřebují. Nově vybavené kanceláře vytvářejí potřebné pracovní prostředí a jistě se v nich budou lépe cítit i občané, kteří budou řešit s policisty své problémy.

Používá radotínská služebna elektromobil? Plánujete zázemí i pro auto na elektřinu?
Policisté na oddělení používají elektromobil v policejních barvách a nové oddělení bude vybaveno rovněž nabíjecí stanicí pro toto vozidlo. Má nějakou výhodu i skutečnost, že budete sídlit hned vedle základny dobrovolných hasičů? Rozhodně se jedná o výhodu, neboť s hasiči často spolupracujeme, a to jak s těmi profesionálními, tak i dobrovolnými. Osobní kontakty nelze nijak nahradit.

Obsadí novou budovu stejný počet policistů jako původní? O kolik lidí se jedná?
 Do nové budovy se oddělení přestěhuje v současných početních stavech. Celkem je oddělení koncipováno pro více než tři desítky osob. Skládá se z vedoucích pracovníků, policistů vykonávajících dozorčí službu, tak zvaných zpracovatelů a policistů zajišťujících hlídkovou činnost na teritoriu místního oddělení. Nedílnou součástí týmu je i občanská zaměstnankyně vykonávající zejména administrativní činnosti spojené s chodem oddělení. V současné době je osm míst na oddělení neobsazených.

Jakou roli vlastně především plní místní oddělení policie? 
Úkolem místního oddělení je v prvé řadě každodenní všeobecný dohled nad veřejným pořádkem v oblasti Radotína, Zbraslavi a Lipenců, což obsahuje jak preventivní působení, tak činnost směřující k odhalování pachatelů přestupků a trestných činů. Podle potřeby se podílí na dalších úkolech, které mohou v oblasti vyvstat. Jedná se o dohled nad většími akcemi typů koncertů nebo větších zábav. Policisté místního oddělení se také spolupodílejí na dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.

V čem nové sídlo policejní služebny v centru Radotína usnadní život radotínským občanům?
Už samo nové prostředí oddělení by mělo přispět k větší pohodě a spokojenosti občanů, kteří s policisty přijdou do kontaktu. Rovněž svým umístěním bude oddělení lépe dostupné a už jen pohyb policejních vozidel a policistů přes frekventované centrum Radotína by mělo přispět ke zvýšenému pocitu bezpečí občanů.

Petr Buček

Související články: 
Dvůr za Korunou chystá pestrý program

Zveřejněno: 12.05.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 245 x
Vytisknout