Poplatky za psa

Upozorňujeme majitele psů z Městské části Praha 16, že splatnost místního poplatku byla 31.3.2019. V případě nezaplacení místního poplatku za psa může správce poplatku zvýšit poplatek až na trojnásobek a poté předat pohledávku k vymáhání.

Sazby a splatnost místního poplatku ze psů stanovuje obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. Hlavního města Prahy.

Roční sazby poplatku
 • Rodinný dům
  Sazba za jednoho psa 300 Kč, za druhého a dalšího téhož držitele 600 Kč.

 • Ostatní bytové domy
  Sazba za jednoho psa 1 500 Kč, za druhého psa a dalšího téhož držitele 2 250 Kč.

 • Poživatel starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, pokud nemá jiný příjem (rodinné domy a ostatní bytové domy)
  Sazba za jednoho psa 200 Kč, za druhého psa a dalšího téhož držitele 300 Kč.

 • Držitel (právnická osoba) psa určeného a užívaného k hlídání objektů, která je zároveň vlastníkem objektu
  Sazba za jednoho psa 600 Kč, za druhého psa a dalšího 900 Kč.  
Poplatek je splatný předem, a to nečiní-li více než 600 Kč ročně nejpozději do 31. března každého roku a činí-li více než 600 Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku.

Místní poplatek ze psů je možno uhradit:
 • hotově na pokladně Úřadu městské části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, přízemí, dveře č. 1
 • poštovní poukázkou prostřednictvím pošty, která je k vyzvednutí na Odboru ekonomickém, přízemí, dveře č. 2
 • bezhotovostním převodem na účet vedený u České spořitelny, a.s. Praha, číslo 19-2000861379/0800. K identifikaci platby je nutno použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku.

Poštovní poukázky k úhradě do termínu splatnosti nejsou rozesílány. 
Zveřejněno: 17.04.2019 – Eva Javorská ; Přečteno 1731 x
Vytisknout