Praha 16 nabídne seniorům pomoc s registrací na očkování

Ministerstvo zdravotnictví připravuje možnost registrace seniorů ve věku nad osmdesát let do celostátní databáze tzv. centrálního rezervačního systému k očkování proti onemocnění covid-19. Systém bude spuštěn v pátek 15. ledna od 8 hodin. 

V Radotíně žijí přibližně čtyři stovky lidí starších osmdesáti let. V případě, že tito lidé registraci sami nezvládnou nebo nemají někoho blízkého, na koho by se mohli obrátit, je Městská část Praha 16 připravena nabídnout s vytvořením registrace svoji pomoc. 

Kontaktní místo bude v místní knihovně v Loučanské ulici 1406/1a v úterý 19. ledna a ve čtvrtek 21. ledna od 10 do 12 hodin. 

Klienti radotínské pečovatelské služby budou o možnostech registrace informováni prostřednictvím pečovatelek přímo v terénu. 

„Bohužel v současné chvíli nemáme od státu a nebo hlavního města Prahy o mnoho více informací než jsou ty běžně dostupné,“ sděluje starosta Městské části Praha 16 Karel Hanzlík a poukazuje především na nejasnosti kolem celkové vakcinační strategie. "A tak se snažíme některé věci intuitivně předvídat a zajišťovat. Jedná se především o vytváření jmenných přehledů seniorů nad osmdesát let nebo imobilních osob a zjišťování jejich zájmu o očkování. Rovněž aktuálně probíhá snaha o zajištění potřebného množství vakcín, které by seniorům aplikovali radotínští obvodní lékaři,“  dodává Hanzlík. 

Další informace budeme postupně upřesňovat, jakmile je budeme mít k dispozici. 

Jaký bude postup registrace a rezervace očkování? 
  • Centrální rezervační systém pro očkování bude dostupný ze stránek crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz či prostřednictvím telefonní linky 1221 od pátku 15. ledna od 8.00 hodin. 

  • Hlavní město Praha zřizuje infolinku pro pražské seniory 800 160 166. Fungovat bude od pátku 15.1.2021 od 12 hodin. Senioři nad 80 let ji mohou využít při asistované registraci k očkování i k případným dalším dotazům. 

  • S přihlašováním mohou seniorům pomoci další osoby, například příbuzní, ale také jejich praktičtí lékaři.

  • Registrovat se a rezervovat si termín na očkování budou moci lidé starší 80 let. 

  • Systém poskytne rezervaci prvního i druhého termínu současně.

  • Zájemce o očkování nejprve na webu při vstupu do formuláře zadá telefonní číslo, na které mu přijde PIN kód. Přihlášený bude poté zadávat jméno, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo, údaj o své zdravotní pojišťovně a zdravotní stav.  Vybere také preferované místo, kde se chce nechat očkovat.

  • Doporučení očkování proti onemocnění covid-19 od České vakcinologické společnosti (pdf, 608 kB) 

Informační leták pro potenciálního příjemce o očkování před vyslovením souhlasu (pdf, 132 kB) 

Prezentace Centrálního registračního systému (pdf, 2 MB)
Zveřejněno: 14.01.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 810 x
Vytisknout