Usnesení rady č.989

Radní Bc. Baráková + OMH (SON) - záměr na výpůjčku prostor v části objektu A ve stavbě Centrum Koruna, náměstí Osvoboditelů, Praha-Radotín o celkové výměře 120 m2 na pozemku parc. č. 949/1 k. ú. Radotín spolku RAdoušek, z. s., Zbynická 1566/7, Praha-Radotín, za účelem provozování a koordinace komunitní kavárny včetně navazujících činností

Číslo rady: 71
č. 989
Ze dne 01.09.2021

rada  s o u h l a s í

k návrhu záměru na výpůjčku prostor v části objektu A ve stavbě Centrum Koruna, náměstí Osvoboditelů, Praha-Radotín o celkové výměře 120 m2 na pozemku parc. č. 949/1 k. ú. Radotín spolku RAdoušek, z. s., Zbynická 1566/7, Praha-Radotín, za účelem provozování a koordinace komunitní kavárny včetně navazujících činností.

Zveřejněno: 08.09.2021 – Martina Stará ; Přečteno 82 x
Vytisknout