Usnesení rady č.959

Radní Bc. Baráková + OMH - uzavření smlouvy o pronájmu prostor Domu na půli cesty Ekumenické síti pro aktivity mladých z.ú na dobu 5 let s opcí na straně pronajímatele a zajistit tak profesionálního provozovatele této povinné služby vyplývající z přijaté dotace po dobu nezbytně nutnou, vyplývající ze smlouva o financování projektu v rámci operačního programu Praha – Pól Růstu ČR. CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000921

Číslo rady: 68
č. 959
Ze dne 14.07.2021

rada  s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o pronájmu prostor Domu na půli cesty mezi Městskou částí Praha 16 a  Ekumenickou sítí pro aktivity mladých z. ú., zastoupenou její ředitelkou ThMgr. Evou Mikuleckou, z důvodu zajištění profesionálního provozovatele této povinné služby vyplývající z přijaté dotace po dobu nezbytně nutnou, vyplývající ze smlouvy o financování projektu v rámci operačního programu Praha – Pól Růstu ČR . CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000921.

Zveřejněno: 20.07.2021 – Martina Stará ; Přečteno 133 x
Vytisknout