Usnesení rady č.933

Radní Ing. Šiška + OMH - prodej pozemku parc.č. 1595/1, zahrada v k.ú. Radotín o celkové výměře 944 m2 formou vyhlášení veřejné soutěže

Číslo rady: 66
č. 933
Ze dne 16.06.2021

rada  s o u h l a s í

s návrhem prodeje pozemku parc.č. 1595/1, zahrada v k.ú. Radotín o celkové výměře 944 m2 formou vyhlášení veřejné soutěže. 
Zveřejněno: 23.06.2021 – Martina Stará ; Přečteno 162 x
Vytisknout