Usnesení rady č.934

Radní Ing. Šiška + OMH - vyhlášení výběrového řízení na akci „Výsadba stromů podzim 2021 – P16 Radotín“, a uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění

Číslo rady: 66
č. 934
Ze dne 16.06.2021

rada  s o u h l a s í

s návrhem na vyhlášení výběrového řízení na akci „Výsadba stromů podzim 2021 – P16 Radotín“, a uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění.

Zveřejněno: 23.06.2021 – Martina Stará ; Přečteno 174 x
Vytisknout