Radní hlavního města Prahy pro školství a sport v Radotíně

V pátek 5. dubna se uskutečnila plánovaná schůzka radního hlavního města Prahy pro oblast školství a sportu Víta Šimrala s místostarostou Miroslavem Knotkem, který má v gesci téže oblast, ale pro Městskou část Praha 16. 

Setkání se zúčastnila také ředitelka Odboru školství, mládeže a vzdělávání pražského magistrátu Lenka Němcová a předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy Mariana Čapková.

Radní hlavního města Prahy pro školství a sport v Radotíně, 5.4.2019

Tématem byla modernizace a rozvoj školního areálu radotínské základní školy, školní jídelny a spolupráce radotínské radnice se školskými zařízeními zřizovanými hl. m. Prahou (Gymnáziem Oty Pavla, Středním odborným učilištěm Praha-Radotín, které se nachází v ulici Pod Klapicí, a Základní uměleckou školou Klementa Slavického).

„S panem radním jsem se setkal už v lednu, abych ho seznámil s projektem rozšíření kapacity školní jídelny pro potřeby studentů gymnázia Oty Pavla. Projekt vzniká díky spolupráci s hlavním městem Prahou. Při té příležitosti radní přijal pozvání seznámit se se zázemím radotínských škol. Přístavba jídelny a modernizace zázemí jídelny, aula, bazén a nástavba dílen s vestavbou do krovu budovy prvního stupně, které vznikly z prostředků evropského fondu Pól růstu ČR, byly součástí prohlídky pana radního, paní předsedkyně Čapkové a ředitelky Němcové,“ říká místostarosta Miroslav Knotek, který má všechny tyto projekty ve své gesci. 

Součástí schůzky bylo i seznámení se se studií Sportovně rekreačního areálu Radotín, kterou radotínská radnice vypracovala už před čtyřmi lety na základě dohody s bývalým primátorem Hudečkem. Studie se měla stát součástí návrhu na změnu územního plánu na radotínské straně Berounky od přístavu k Šárovu kolu.

Radní hlavního města Prahy pro školství a sport v Radotíně, 5.4.2019

Dalším tématem bylo i seznámení s rozšířením kapacity základní umělecké školy v rámci projektu revitalizace Centra Koruna. Nová přístavba bude řešit prostory pro taneční a výtvarný obor, hudebnu a místnost pro přehrávky. 

„Výsledek schůzky je pro nás pozitivní. Dohodli jsme se na dokončení projektu jídelny. Z naší strany byla předložena nabídka na využití školního areálu pro potřeby hlavního města, což bylo ze strany vedení pražského školství kvitováno. Je to jen důkazem, že náš školní areál je opravdu unikátní,“ doplňuje Knotek. Návštěva byla zakončena obědem ve školní jídelně, který byl oceněn na výbornou.

Více snímků ve fotogalerii
Zveřejněno: 08.04.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1288 x
Vytisknout