Radotínská školka má dvě nové třídy

Nové třídy mateřské školyStejně jako v jiných částech Prahy, vzrostl i v Radotíně zájem rodičů o umístění dětí do mateřské školy do té míry, že by nebylo možné všechny uspokojit, pokud by se Městská část Praha 16 nerozhodla rozšířit prostory školky.

Další navýšení počtu dětí ve třídách už situaci nemohlo vyřešit, počet podaných přihlášek dětí z Radotína šel vysoko nad kapacitu radotínských předškolních zařízení v jejich dosavadní podobě. Vedle formální úpravy, pro kterou bylo na magistrátním rejstříku škol zažádáno pro školní rok 2010/2011 o navýšení kapacity v Mateřské škole Praha – Radotín z původních 255 na 310 dětí, tedy bylo třeba reálně najít prostor pro dvě nové třídy.

Volba padla na první patro budovy bývalých jeslí. Odnož Základní umělecké školy Klementa Slavického, která zde doposud sídlila, se přestěhovala částečně do prostor Kulturního střediska Radotín, částečně do dílny v základní škole. Současně vedení radnice začalo jednat se zřizovatelem ZUŠ, odborem školství Magistrátu hl. m. Prahy, o přístavbě hlavní budovy umělecké školy tak, aby veškeré její obory zde měly své zázemí.

Během léta proběhla rekonstrukce uvolněných prostor, při níž byly vybudovány další dvě třídy školky pro celkem 40 dětí a veškeré potřebné sociální zázemí. A prvního září sem opravdu mohly nastoupit obě třídy předškoláků, vše bylo hotovo.

„Vzhledem k tomu, že péče o rodinu je jednou z hlavních priorit zastupitelů za ODS, rozhodlo se vedení radnice pro tuto nemalou investici, která zpočátku bude zahrnovat i platy čtyř nových učitelek. Mzdové prostředky od magistrátu pak budou dorovnány od ledna roku 2011. V příštích letech, s výstavbou radotínského centra, bude postupně adaptována celá budova bývalých jeslí na mateřskou školu. Radotín se tak vyhne starostem, které mívají radnice s developerskými projekty, kde se se zřizováním nových školek nepočítá,“ sdělil starosta Městské části Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík.

Zveřejněno: 10.09.2010 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 7081 x
Vytisknout