Usnesení rady č.765

Revokace Usn. č. 765/2020 Radní Ing. Farník + OMH - vyhlášení nového nadlimitního výběrového řízení na „Dodávku odborných služeb IT pro zajištění provozu v oblasti informačních technologií pro ÚMČ Praha 16“ a uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění

Číslo rady: 67
č. 765
Ze dne 30.06.2021

rada  s o u h l a s í   
s vyhlášením výběrového řízení v režimu Zakázka malého rozsahu na služby dle § 27 zákona 134/2016 Sb. v inspiraci využití postupu Jednacího řízení s uveřejněním dle § 60, § 61, § 111 a § 112 zákona 134/2016 Sb. na „Dodávku odborných služeb pro zajištění provozu ÚMČ Praha 16, 2021-2023“.

Zveřejněno: 07.07.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 92 x
Vytisknout