Rozpočet na rok 2022 je schválen zastupitelstvem

Letošní poslední jednání Zastupitelstva městské části Praha 16 se konalo v pondělí 20. prosince v aule radotínské základní školy. Hlavním bodem byl návrh rozpočtu městské části na rok 2022. Ten byl jednomyslně schválen jako vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů ve výši 125.102.000,- Kč, což je o necelých 10 milionů více, než rozpočet letošní.

Rozpočtové příjmy jsou tvořeny převážně přijatými transfery od hlavního města a ze státního rozpočtu na činnost samosprávy a na poskytovaný přenesený výkon státní správy. Vlastní příjmy tvoří zejména výtěžek z nájmu bytového fondu a komerčních ploch, poplatky za zábor veřejného prostranství, správní poplatky, daň z nemovitosti a například i příjmy z místní knihovny, pečovatelské službyči ze vstupného z místního kina a kulturního střediska.

Běžné výdaje jsou lehce navýšené oproti roku 2021, jelikož se reflektuje na nárůst cen energií, vývoj inflace a i nutnost dalších protikoronavirových opatření. Mezi významné běžné výdaje patří zejména neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, pečovatelské službě, na kulturu a místní knihovnu, granty, na činnost státní správy a samosprávy, včetně IT služeb.

XIX. řádné jednání Zastupitelstva městské části Praha 16, 20.12.2021 XIX. řádné jednání Zastupitelstva městské části Praha 16, 20.12.2021 XIX. řádné jednání Zastupitelstva městské části Praha 16, 20.12.2021 XIX. řádné jednání Zastupitelstva městské části Praha 16, 20.12.2021

Dalším důležitým bodem bylo schválení finanční podpory programu Trenéři ve škole, který v Radotíně funguje od jara 2020 a radotínská základní škola je druhou školou na území hl. m. Prahy, která se do projektu připojila. Jedná se o zpestření pohybové činnosti pro žáky 1. a 2. tříd, kteří se díky programu setkávají s velkou nabídkou různých sportovních disciplín pod vedením profesionálních trenérů a je jim tak ke sportu vytvářen pozitivní vztah. 

Kromě různých majetkových záležitostí se schvalovala také zřizovací listina pro další organizační složku městské části, a to Kulturně komunitní centrum Koruna, které je otevřeno od 30. září 2021 a za necelé tři měsíce se stalo oblíbeným místem nejen radotíňáků. 
Zveřejněno: 21.12.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 1155 x
Vytisknout