Rozšíření Strakonické ulice

V pondělí 8. března 2021 zahajuje Technická správa komunikací stavební práce související s projektem Strakonická - rozšíření. S dopravním omezením je však třeba počítat již od 6. března.

Stavební úpravy Strakonické ulice ve směru do centra v úseku mezi autobusovou zastávkou Dostihová a Barrandovským mostem umožní vzniknout novému jízdnímu pruhu pro autobusy a záchranáře, tzn., že tento úsek bude tříproudový.

Stavba je rozdělena do několika etap tak, aby byla zajištěna průjezdnost veřejné dopravy. Jízda po Strakonické ulici do centra bude vždy zajištěna dvěma zúženými jízdními pruhy, a to po celou dobu výstavby. Po dobu omezení bude v úseku snížena maximální povolená rychlost na 50 km/h. Po dobu stavby bude několikrát uzavřena přilehlá cyklotrasa EuroVelo 4/A1, první uzavírka bude v termínu od 8. do 26. března 2021. Objízdná trasa bude vedena po paralelní cyklotrase A111, tedy po komunikaci Zbraslavská.

Rozšíření Strakonické ulice

Etapa I (od 6. března 2021 do 21. března 2022)
Práce budou probíhat za dopravního omezení, které povede dopravu ve dvou jízdních pruzích ke střednímu dělícímu pásu. V této etapě budou vykáceny překážející náletové dřeviny, vybudovány přeložky inženýrských sítí, nová dešťová kanalizace v délce 800 m, nové opěrné zdi v délce 1500 m. Dále budou vybudovány nové chodníky od začátku stavby až po železniční most. Vozovka bude rozšířena o jeden jízdní pruh.

Etapa II (od 21. března 2022 do 20. května 2022)
Práce budou probíhat v pomalém jízdním pruhu, doprava bude vedena dvěma jízdními pruhy - v rychlém jízdním pruhu a v nově vybudovaném pruhu na kraji vozovky. Bude provedena výměna dvou vrstev živičného krytu vozovky a provedena sanace trhlin.

Etapa III (od 20. května 2022 do 19. července 2022)
Práce budou probíhat v rychlém jízdním pruhu, doprava bude vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích při pravé straně vozovky. Bude provedena výměna dvou vrstev živičného krytu vozovky, provedena sanace trhlin a výměna svítidel veřejného osvětlení ve středním dělícím pásu.

Zhotovitelem je společnost PORR - SWIETELSKY: Strakonická
Zveřejněno: 04.03.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 1952 x
Vytisknout