Usnesení rady č.1267

STA + KÚ (Personální úsek) - jmenování vedoucího Technických služeb Praha - Radotín a stanovení jeho platu

Číslo rady: 83
č. 1267
Ze dne 13.12.2017

rada  j m e n u j e

s účinností od 2. 1. 2018 pana Milana Kubce vedoucím Technických služeb Praha - Radotín a stanovuje mu plat v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě a v souladu s usnesením Rady městské části Praha 16 č. 444/2015 ze dne 9. prosince 2015. Jmenování je podmíněno prokázáním zdravotní způsobilosti pro výkon dané funkce.

Zveřejněno: 20.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 188 x
Vytisknout