Usnesení rady č.1297

STA + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - „Pravidla pro udělení dotací MČ Praha 16 v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury pro rok 2018“

Číslo rady: 85
č. 1297
Ze dne 24.01.2018

rada  s o u h l a s í 

s předloženým návrhem vypracovaných „Pravidel pro udělení dotací MČ Praha 16 v oblastech volnočasových aktivit, sportu a kultury pro rok 2018“ s tím, že stanovuje termín zveřejnění a oznámení o vyhlášení programu a dotačních pravidel na úřední desce ÚMČ a webových stránkách MČ v termínu od 1. 2. 2018, termín uzávěrky přijímání žádostí o dotaci do 28. 2. 2018, termín vyhodnocení pověřenou Dotační komisí realizovat do 5. 3. 2018 a návrh pro přidělení dotace vybraným uchazečům předložit na zasedání Rady MČ dne 7. 3. 2018.

Zveřejněno: 30.01.2018 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 186 x
Vytisknout