Usnesení rady č.1298

STA + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - jmenování členů Dotační komise pro posouzení projektů obdržených na základě vyhlášených „Pravidel pro udělení dotací MČ Praha 16 v oblastech volnočasových aktivit, sportu a kultury pro rok 2018“

Číslo rady: 85
č. 1298
Ze dne 24.01.2018

rada  s o u h l a s í 

se jmenováním členů Dotační komise a jejich náhradníků pro posouzení obdržených dotačních projektů v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury pro rok 2018 v následujícím složení:

Předseda  -  starosta Mgr. Karel Hanzlík 

Členové:

 • radní  -  Ing. Jan Farník

  -  předseda Finančního výboru  -  Jan Kořínek

  -  předseda Kontrolního výboru  -  Mgr. Luděk Sedlák

  -  vedoucí OE   -  Marta Tišlová (náhradník Gabriela Chvátalová)

  -  předseda Školské komise  -  Mgr. Jan Martínek (náhradník Mgr. Jaroslava Boháčová)

  -  vedoucí OS  -  Mgr. Jitka Stejskalová (náhradník Bc. Lenka Veselá, DiS)

 • tajemník Dotační komise   -  Bc. Iveta Krejčí (náhradník Věra Peroutková)

Zveřejněno: 30.01.2018 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 186 x
Vytisknout