Usnesení rady č.992

STA + OE - úprava ceny za hlášení v místním rozhlase

Číslo rady: 72
č. 992
Ze dne 15.09.2021

rada  s o u h l a s í

s úpravou ceny za hlášení v místním rozhlase na cenu 100 Kč včetně DPH v případě komerčních hlášení a 50 Kč včetně DPH v případě občanských hlášení.
Zveřejněno: 20.09.2021 – Martina Stará ; Přečteno 67 x
Vytisknout