Usnesení rady č.1275

STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 7/2022

Číslo rady: 95
č. 1275
Ze dne 17.08.2022

rada  s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 7/2022, která zvyšuje schválený rozpočet na rok 2022 na straně příjmů i výdajů o částku 1.029.600 Kč tak, že uskutečněním úpravy rozpočtu bude na straně příjmů částka 187.956.100 Kč a na straně výdajů 233.234.900 Kč.
Zveřejněno: 18.08.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 205 x
Vytisknout