Usnesení rady č.1288

STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 8/2022

Číslo rady: 97
č. 1288
Ze dne 31.08.2022

rada  s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 8/2022, která mění schválený rozpočet na rok 2022 tak, že uskutečněním vlastních úprav rozpočtu zůstane na straně příjmů částka 187.956.100 Kč a na straně výdajů 233.234.900 Kč.
Zveřejněno: 05.09.2022 – Martina Stará ; Přečteno 200 x
Vytisknout