Usnesení rady č.950

STA + OMH (SON) – II. revokace usnesení Rady městské části Praha 16 č. 950/2021 ze dne 30. června 2021 ve věci návrhu záměru na pronájem části pozemku parc. č. 401/2 v k. ú. Radotín o celkové výměře 48 m2 sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 paní OSOBNÍ ÚDAJE a uskutečnění nového návrhu záměru na pronájem části pozemku parc. č. 401/2 v k. ú. Radotín o celkové výměře 88,5 m2 sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 paní OSOBNÍ ÚDAJE

Číslo rady: 70
č. 950
Ze dne 11.08.2021

Rada městské části Praha 16   r e v o k u j e

usnesení Rady městské části Praha 16 č. 950/2021 ze dne 30. června 2021 ve věci návrhu záměru na pronájem části pozemku parc. č. 401/2 v k. ú. Radotín o celkové výměře 48 m2 sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 paní OSOBNÍ ÚDAJE.   

Usn. č. 950a/2021   s o u h l a s í    

s návrhem záměru na pronájem části pozemku parc. č. 401/2 v k. ú. Radotín o celkové výměře 88,5 m2 sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 paní OSOBNÍ ÚDAJE. 
Zveřejněno: 16.08.2021 – Martina Stará ; Přečteno 126 x
Vytisknout