Usnesení rady č.949

STA + OMH (SON) – revokace usnesení Rady městské části Praha 16 č. 949/2021 ze dne 30. června 2021 ve věci na ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 401/2 v k. ú. Radotín sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 uzavřené mezi nájemcem paní OSOBNÍ ÚDAJE a pronajímatelem Městskou části Praha 16, a to dohodou ke dni 30. červnu 2021 a uskutečnění nového návrhu na ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k. ú. Radotín sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 uzavřené mezi nájemcem paní OSOBNÍ ÚDAJE a pronajímatelem Městskou části Praha 16, a to dohodou ke dni 31. srpnu 2021

Číslo rady: 70
č. 949
Ze dne 11.08.2021

Rada městské části Praha 16  r e v o k u j e

usnesení Rady městské části Praha 16 č. 949/2021 ze dne 30. června 2021 ve věci na ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 401/2 v k. ú. Radotín sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 uzavřené mezi nájemcem paní OSOBNÍ ÚDAJE a pronajímatelem Městskou části Praha 16, a to dohodou ke dni 30. červnu 2021.

 

Usn. č. 949a/2021  s o u h l a s í  

s návrhem na ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 401/2 v k. ú. Radotín sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 uzavřené mezi nájemcem paní OSOBNÍ ÚDAJE a pronajímatelem Městskou části Praha 16, a to dohodou ke dni 31. srpnu 2021.
Zveřejněno: 16.08.2021 – Martina Stará ; Přečteno 107 x
Vytisknout