Usnesení rady č.949

STA + OMH (SON) – ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k. ú. Radotín sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 uzavřené mezi nájemcem paní OSOBNÍ ÚDAJE a pronajímatelem Městskou části Praha 16, a to dohodou ke dni 30. červnu 2021

Číslo rady: 67
č. 949
Ze dne 30.06.2021
rada  s o u h l a s í
s návrhem na ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 401/2 v k. ú. Radotín sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 uzavřené mezi nájemcem paní OSOBNÍ ÚDAJE a pronajímatelem Městskou části Praha 16, a to dohodou ke dni 30. červnu 2021.
Zveřejněno: 07.07.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 128 x
Vytisknout