Usnesení rady č.973

STA + OMH (SON) - uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 403/2 v k. ú. Radotín sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16, panu OSOBNÍ ÚDAJE

Číslo rady: 70
č. 973
Ze dne 11.08.2021

rada  s o u h l a s í

s návrhem na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 403/2 v k. ú. Radotín sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16, panu OSOBNÍ ÚDAJE.

Zveřejněno: 16.08.2021 – Martina Stará ; Přečteno 114 x
Vytisknout