Usnesení rady č.674

STA + OMH (SON) - záměr na pronájem části pozemku parcelní číslo 401/2 o výměře 41 m2 v katastrálním území Radotín, panu Petru Vlasákovi, Praha-Radotín, za účelem užívání části pozemku jako zahrádka

Číslo rady: 50
č. 674
Ze dne 21.10.2020

rada  s o u h l a s í

s návrhem záměru na pronájem části pozemku parcelní číslo 401/2 v k.ú. Radotín o výměře 41 m2, panu Petru Vlasákovi, Praha-Radotín, za účelem užívání části pozemku jako zahrádka.

Zveřejněno: 26.10.2020 – Martina Stará ; Přečteno 121 x
Vytisknout