Usnesení rady č.956

STA + OMH - prodej speciálního žebříkového automobilu IFA, W50L/DL 30 z majetku Městské části Praha 16 a užívání Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín, Karlická 1733/6a, Praha-Radotín prostřednictvím internetových portálů

Číslo rady: 68
č. 956
Ze dne 14.07.2021

rada  s o u h l a s í

s návrhem prodeje speciálního žebříkového automobilu IFA, W50L/DL 30 z majetku Městské části Praha 16 a užívání Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín, Karlická 1733/6a, Praha-Radotín prostřednictvím internetových portálů.

Zveřejněno: 20.07.2021 – Martina Stará ; Přečteno 132 x
Vytisknout