Usnesení rady č.1291

STA + OMH - uzavření Dohody o zrušení práva stavby mezi Městskou částí Praha 16 a stavebníkem SC Olympia Radotín z.s., IČO: 26644746, Stadiónová 1640/1, Praha-Radotín, jejímž předmětem je zrušení práva stavby evidovaného k pozemku parc.č. 1252/1 v k.ú. Radotín

Číslo rady: 97
č. 1291
Ze dne 31.08.2022

rada   s o u h l a s í

s uzavřením Dohody o zrušení práva stavby mezi Městskou částí Praha 16 a stavebníkem SC Olympia Radotín z.s., IČO: 26644746, Stadiónová 1640/1, Praha-Radotín, jejímž předmětem je zrušení práva stavby evidovaného k pozemku parc.č. 1252/1 v k.ú. Radotín.
Zveřejněno: 05.09.2022 – Martina Stará ; Přečteno 188 x
Vytisknout