Usnesení rady č.1295

STA + OMH - uzavření Příkazní smlouvy mezi příkazcem Městskou částí Praha 16 a příkazníkem Ing. Ladislavem Štefanem, Nýřanská 760/4, Praha-Radotín, spočívající v zastupování příkazce příkazníkem v průběhu stavby lávky vedoucí z náměstí Osvoboditelů, včetně přeložky cyklostezky A11

Číslo rady: 98
č. 1295
Ze dne 14.09.2022

rada  s o u h l a s í

s uzavřením Příkazní smlouvy mezi příkazcem Městskou částí Praha 16 a příkazníkem Ing. Ladislavem Štefanem, Nýřanská 760/4, Praha-Radotín, spočívající v zastupování příkazce příkazníkem v průběhu stavby lávky vedoucí z náměstí Osvoboditelů, včetně přeložky cyklostezky A11. 
Zveřejněno: 21.09.2022 – Martina Stará ; Přečteno 145 x
Vytisknout