Usnesení rady č.1277

STA + OMH - uzavření Směnné smlouvy mezi první směňující Městskou částí Praha 16 a druhým směňujícím panem OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 3108/22 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3921-192/2021 jako pozemek parc.č. 3108/22 o výměře 1338 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 3105/6 v k.ú. Radotín označenou Geometrickým plánem č. 3921-192/2021 jako pozemek parc.č. 3105/9 v k.ú. Radotín o výměře 118 m2 a za pozemek parc.č. 3105/8 v celé výměře 393 m2 ve vlastnictví pana OSOBNÍ ÚDAJE, včetně finančního vyrovnání rozdílu v ceně směňovaných nemovitých věcí ve prospěch Městské části Praha 16

Číslo rady: 95
č. 1277
Ze dne 17.08.2022
rada    s o u h l a s í
s uzavřením Směnné smlouvy mezi první směňující Městskou částí Praha 16 a druhým směňujícím panem OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 3108/22 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3921-192/2021 jako pozemek parc.č. 3108/22 o výměře 1338 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 3105/6 v k.ú. Radotín označenou Geometrickým plánem č. 3921-192/2021 jako pozemek parc.č. 3105/9 v k.ú. Radotín o výměře 118 m2 a za pozemek parc.č. 3105/8 v celé výměře 393 m2 ve vlastnictví pana OSOBNÍ ÚDAJE, včetně finančního vyrovnání rozdílu v ceně směňovaných nemovitých věcí ve prospěch Městské části Praha 16.                                   
Zveřejněno: 18.08.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 361 x
Vytisknout