Usnesení rady č.1257

STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a prvními kupujícími manželi Pavlem a Miroslavou Tůmovými, Praha 5 – Radotín a druhou kupující Ing. Martinou Tůmovou, Praha 4 – Nusle, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 333/4 v k.ú. Radotín o výměře 26 m2 za cenu určenou znaleckým posudkem do podílového spoluvlastnictví kupujících

Číslo rady: 83
č. 1257
Ze dne 13.12.2017

rada  s o u h l a s í 

s uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a prvními kupujícími manželi Pavlem a Miroslavou Tůmovými, Praha 5 – Radotín a druhou kupující Ing. Martinou Tůmovou, Praha 4 – Nusle, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 333/4 v k.ú. Radotín o výměře 26 m2 za cenu určenou znaleckým posudkem do podílového spoluvlastnictví kupujících. 

Zveřejněno: 20.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 137 x
Vytisknout