Usnesení rady č.983

STA + OMH - záměr prodeje části pozemku parc.č. 2087/68 v k.ú. Radotín o odhadnuté výměře 5,22 m2 spoluvlastníkům pozemku parc.č. 2086/11 v k.ú. Radotín manželům OSOBNÍ ÚDAJE, za cenu určenou znaleckým posudkem

Číslo rady: 71
č. 983
Ze dne 01.09.2021

rada  s o u h l a s í

se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 2087/68 v k.ú. Radotín o odhadnuté výměře 5,22 m2 spoluvlastníkům pozemku parc.č. 2086/11 v k.ú. Radotín manželům OSOBNÍ ÚDAJE, za cenu určenou znaleckým posudkem.
Zveřejněno: 08.09.2021 – Martina Stará ; Přečteno 87 x
Vytisknout