Usnesení rady č.957

STA + OMH - záměr prodeje části pozemku parc.č. 946/1 v k.ú. Radotín o orientační výměře 15 m2 spoluvlastníkům navazujících pozemků parc.č. 950 a 951 v k.ú. Radotín OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, za účelem zachování přístupové plochy k rodinnému domu Karlická

Číslo rady: 68
č. 957
Ze dne 14.07.2021

rada  s o u h l a s í

se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 946/1 v k.ú. Radotín o orientační výměře 15 m2 spoluvlastníkům navazujících pozemků parc.č. 950 a 951 v k.ú. Radotín OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, za účelem zachování přístupové plochy k rodinnému domu Karlická .

Zveřejněno: 20.07.2021 – Martina Stará ; Přečteno 125 x
Vytisknout