Usnesení rady č.1272

STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Radotín vlastníkům stavby bez čp/če – garáže postavené na pozemku manželům Ing. Pavlovi Mandovi a Ing. Monice Mandové, Zbuzany

Číslo rady: 84
č. 1272
Ze dne 10.01.2018

rada  s o u h l a s í 

se záměrem prodeje pozemku parc.č. 2286/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Radotín vlastníkům stavby bez čp/če – garáže postavené na pozemku manželům Ing. Pavlovi Mandovi a Ing. Monice Mandové, Zbuzany.

Zveřejněno: 15.01.2018 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 191 x
Vytisknout