Usnesení rady č.985

STA + OMH - záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1108/28 v k.ú. Radotín o výměře 5 m2 společnosti PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, Říčany, za účelem umístění a provozování výdejního zařízení PPL Parcelbox

Číslo rady: 71
č. 985
Ze dne 01.09.2021

rada  s o u h l a s í

se záměrem pronájmu části pozemku parc.č. 1108/28 v k.ú. Radotín o výměře 5 m2 společnosti PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, Říčany, za účelem umístění a provozování výdejního zařízení PPL Parcelbox.

Zveřejněno: 08.09.2021 – Martina Stará ; Přečteno 80 x
Vytisknout