Usnesení rady č.1275

STA + OMH - záměr pronájmu ploch za účelem umístění reklamní tabule společnosti IBS-Rokal, s.r.o., Táborská 2025, Černošice u objektu čp. 1078-1079, Sídliště, Praha 5 - Radotín ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16

Číslo rady: 84
č. 1275
Ze dne 10.01.2018

rada  s o u h l a s í 

se záměrem pronájmu ploch za účelem umístění reklamní tabule společnosti IBS-Rokal, s.r.o., Táborská 2025, Černošice u objektu Sídliště čp. 1078-1079, Praha – Radotín ve svěřené správě MČ Praha 16.

Zveřejněno: 15.01.2018 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 168 x
Vytisknout