Usnesení rady č.677

STA + OOS - pověření člena Zastupitelstva městské části Praha 16 Ing. Petra Šišky k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství a na pověření oprávněním k užívání závěsného odznaku

Číslo rady: 50
č. 677
Ze dne 21.10.2020

rada  p o v ě ř u j e 

člena Zastupitelstva MČ Praha 16 Ing. Petra Šišku k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství ve správním obvodu matričního úřadu „Úřad městské části Praha 16“.
Zveřejněno: 26.10.2020 – Martina Stará ; Přečteno 38 x
Vytisknout