Usnesení rady č.1255

STA - stanovisko MČ Praha 16 k záměru Ministerstva dopravy ČR a Ředitelství vodních cest ČR k záměru splavnění řeky Berounky

Číslo rady: 83
č. 1255
Ze dne 13.12.2017

rada  n e s o u h l a s í

se záměrem splavnění řeky Berounky v úseku od soutoku s Vltavou do Berouna zpracovaným Ředitelstvím vodních cest ČR v roce 2012 v projektu „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, a to především z důvodu, že dojde k nevratné změně v celém údolí Berounky s negativními dopady na stávající životní prostředí.

Zveřejněno: 20.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 183 x
Vytisknout