Schválený rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2021

Městská část Praha 16 v souladu s § 3 odst. 4) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje Rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026 a další dokumenty schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo XIII/5/21 ze dne 20. ledna 2021.

Plné znění schváleného rozpočtu je zveřejněno v následujících přílohách:

V listinné podobě jsou výše uvedené dokumenty k nahlédnutí na Odboru ekonomickém Úřadu městské části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín, v kanceláři vedoucí Odboru ekonomického.

Zveřejněno: 29.01.2021 – Kateřina Valínová ; Přečteno 1918 x
Vytisknout