Zimní údržba komunikací 2020/2021

Pro zimu 2020/2021 je v Radotíně připraven systém úklidu, který se v uplynulých letech osvědčil. Reflektuje ale některé změny, jimiž se liší od těch předchozích.

Po dokončení stavby technické vybavenosti se do systému zimního úklidu vrací všechny v předešlé zimě rozestavěné komunikace. Údržba bude zajištěna v lokalitě Viniček, a to v celé délce autobusové linky 248, jde o Kolovou, Vojetickou, Zdickou i ulici Na Viničkách. 

Zimní údržba komunikace V Sudech, která je součástí schválených objízdných tras kvůli modernizaci železnice, bude zabezpečena přímo zhotovitelem stavby, společností Eurovia. 

Stejně jako jinde v metropoli, i v Městské části Praha 16 jsou klíčové dopravní tepny ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, která si zadává jejich úklid. S jejím rozpisem je koordinován ten místní, podle něhož se čistí ostatní komunikace na radotínském katastru. Radotín tedy uklízí ty komunikace, které má svěřené do své správy prostřednictvím technických služeb.

Ty se dělí podle důležitosti do tří kategorií.
I. pořadí zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo orgány rozšířené samosprávy, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody a přechodové lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim a vybrané chodníky hlavních komunikací. II. pořadí jsou ostatní komunikace zařazené do zimního úklidu. Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují nejdříve na přístupech ke vchodům do objektů a v přístupech u přechodů pro chodce. Poslední skupinu tvoří komunikace malého dopravního významu, které se v zimě neudržují. 

V případě větší koncentrace sněhu jsou stanovena místa pro jeho svoz. Technické služby Praha – Radotín mají připraveno zhruba 20 až 30 tun posypové soli a přibližně dvě tuny abrazivního materiálu, štěrku, který lze doplňovat podle aktuálních potřeb z dalších lokálních zdrojů. 

Mapa s vyznačením pořadí úklidu, seznamem komunikací a umístěním nádob na posypový materiál a další podklady k zimnímu úklidu jsou zveřejněny na fyzické úřední desce v ulici Václava Balého a na těchto webových stránkách. 

Lepší kontrole úklidu napomáhá vedle již zmíněných materiálů webová aplikace. Vybraná technická vozidla využívaná při úklidu totiž mají GPS zaměření a v on-line systému „Sledování vozidel“ je možné 24 hodin denně zjistit, zda se již na tom kterém místě uklízelo (pak je zde stopa některého z vozů), nebo zda je lokalita teprve v úklidu. Jízdní stopy jsou viditelné zhruba za posledních 12 hodin. 

Důležité kontakty:

  • Závady ve sjízdnosti se telefonicky hlásí na dispečink TSK: 224 237 719, 224 237 725
  • Dispečink Technických služeb Praha - Radotín: 603 212 287, e-mail: dispecinkts@praha16.eu
Plán zimní údržby komunikací v Městské části Praha 16:
Zveřejněno: 24.11.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1015 x
Vytisknout