Slovo starosty

Ve svém listopadovém sloupku v minulém roce jsem si posteskl nad minimálním zájmem veřejnosti ohledně účasti na pietních akcích v souvislosti s významnými výročími a událostmi spojenými s naší státností, svobodou a demokracií, které byly vykoupeny mnoha a mnoha životy našich spoluobčanů. (Listopadový úvodník najdete zde.)

I přes veškerou medializaci poslední pietní akce k uctění památky padlých radotínských občanů v obou světových válkách, především pak z té druhé, a na počest zahájení květnového Pražského povstání v roce 1945, kdy i Radotín a blízké okolí jako Lahovice, Zbraslav či Chuchle, bylo dějem posledních tvrdých bojů povstalců proti na západ ustupujícím jednotkám Waffen SS a wehrmachtu, byla účast veřejnosti, i přes mnoho květnových obětí z řad místních, tristní. (Článek najdete zde.) 

Nejinak tomu bylo i v městských částech našeho správního obvodu, kde u pomníků a pamětních desek věnovaných padlým hrdinům z obou světových válek čelní představitelé samospráv městských částí položili s úctou a pokorou věnce nebo květiny. Škoda, že z řad veřejnosti je minimální snaha zúčastnit se těchto akcí a smysl a pojem vlastenectví se u mnohých projevuje pouze po úspěšném vystoupení našich fotbalistů nebo hokejistů na vrcholných akcích. V tomto případě si dávám za cíl provedení větší osvěty, aby se stav zlepšil, minimálně v Praze 16.

V kontextu toho a apatie mnohých jsem upozorňoval i na situaci, kdy se do naší české společnosti postupně vkrádají prvky, které mají negativní vliv na svobodné dění a demokracii kolem nás. Upozorňoval jsem především na zcela bezprecedentní stav, kdy silné politickoekonomické subjekty a osoby skupují média, aby manipulovaly s masami a vytvářely ve svůj prospěch veřejné mínění a upevňovaly si tak svoje mocenské ambice.

Od listopadového úvodníku tu máme další konkrétní a zcela bezprecedentní situace, které by i v nicotnější podobě dříve znamenaly odstoupení vrcholných politiků, potvrzující obavu o demokracii v naší společnosti. Vše graduje především v záležitostech posledních dní - politickou krizí, soubojem policejních složek a státních zastupitelstev, zveřejněním nahrávek vicepremiéra Babiše, v nichž ovlivňuje „své“ redaktory, aby vytvářeli kompromitující články na jeho politické konkurenty, a obstrukce prezidenta republiky z hlediska odvolání ministra financí, který demokratické principy s ohledem na jeho předlistopadovou minulost neuznává a považuje za zbytečné. Především ta skutečnost, že některá média neplní svoji veřejnou roli, je pro naši zemi a demokracii velice alarmující a vrací nás o hodně let zpět.

I to je bohužel aktuální atmosféra a stav naší společnosti, do níž se neustále více vkrádá arogance, ješitnost, povýšenost a dokonce i v případě některých permanentní lež. Jsme svědky praktik, kdy díky nastaveným systémům bude vládnout závist a udavačství. I to je bohužel ukázka vnímání odkazu a úcty k padlým, díky nimž máme dnes zatím svobodu a demokracii. Prosím, uvědomme si to a hajme si principy svobody! Buďme vděční všem padlým v boji za demokratické principy. 


Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16

Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16

Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16

Zveřejněno: 09.05.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2245 x
Vytisknout