Slovo starosty

Dobrý den, vážení spoluobčané,

snad se blížíme dnům, kdy se letošní sevření veder rozptýlí do letního počasí, jaké známe a považujeme za normální. Patrně však můžeme očekávat, že se napřesrok podobné počasí ve větším či menším rozsahu vrátí. Je čas si na tu myšlenku zvyknout a začít se připravovat.

Odborníci zabývající se rozvojem městských aglomerací dlouhodobě pracují na modelech opatření, která by pomáhala město v horkých dnech zchladit. Nyní jde o to, abychom na úrovni města a jeho jednotlivých částí jejich práci dokázali převzít a zapracovávat spolu se soukromými investory do chystaných projektů. Pořádají se nejrůznější konference a fóra – teď jde o to, aby se jejich závěry také začaly prosazovat do praxe.

Ale i když vše půjde dobře, najdou se potřebné zdroje financí a zainteresované organizace se spojí, potrvá poměrně dlouho, než se projeví změna. A trochu se obávám, aby se zase plošně neprosazovalo něco, co v malém funguje, ale ve velkém rozměru to může nečekaně negativně ovlivnit životní prostředí. Diverzita je totiž potřebná ve všech oblastech života. Což si snad konečně všichni začínáme uvědomovat. I když hodně pomalu. Jinak by asi nebylo možné, aby podstatně vyšší podpora šla v zemědělství na obří podniky, které používají krajinu jen jako výrobní prostředek a surovinu ke zpracování. Důsledkem zefektivnění zemědělské velkovýroby je krajina bez remízků s půdou udusanou obřími stroji, s vysušenými mokřady a zkanalizovanými  toky.

Snad se nám podaří začít tohle všechno postupně měnit dřív, než se naše země promění v pustu.

Ano, jde o práci hlavně pro zákonodárce. Ale neznamená to, že jeden každý z nás by neměl také začít přemýšlet o svém způsobu života. Protože za námi, obyvateli vyspělých zemí, nezůstává ani tak uhlíková stopa, jako spíš dálnice. Nadspotřeba, jak zboží, tak energií či vody, je už pro nás tak běžná, že ji ani nezaznamenáváme. A když je nám horko, nakoupíme si klimatizace, které okolní prostředí dále oteplují. Je tohle cesta? Asi ne.

Nechci někomu dalšímu radit, nebo dokonce nakazovat, jak má žít, to už snad máme za sebou. Ale asi bychom už také měli za sebou nechat přístup: po mně potopa. Nebo poušť.

Mgr. Karel HanzlíkMgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Zveřejněno: 17.08.2018 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 1348 x
Vytisknout