Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

je už tradicí, že se s příchodem jara pustíme do úklidu, a to i my v Radotíně. V posledních letech se zapojujeme do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Jak její název napovídá, jedná se o akci překračující hranice naší země. V Radotíně jsme však prováděli společné jarní úklidy naší městské části ještě před spuštěním této přínosné akce. A většinou jsme se zaměřili na okolí našich vodních toků. Především Berounka totiž po celý rok čelí velkému zájmu lidí. A s tím souvisí i hromadění různého odpadu. I když by to tak být nemělo a každý by si měl po sobě přece uklidit. Letos v zimě se navíc do zařízení v okolí řeky pustili chuligáni. Ničili odpadkové koše, dopravní značení i informační cedule. O následky jejich řádění se rychle postaraly radotínské technické služby a nezbývá než doufat, že se viníci dočkají náležitého postihu.

Na jarní úklidovou akci se vždy těším. Nejenže se společně postaráme o kus naší přírody, ale navíc při ní potkávám spoustu zajímavých lidí. Jsou mezi nimi staří známí a kamarádi, ale také mnoho nových tváří. Mám radost, že naši noví sousedé, kteří se sem přistěhovali docela nedávno, mají o Radotín takový zájem, z čehož vnímám, že zde našli spokojené místo ke svému dalšímu rodinnému životu a alespoň v této podobě chtějí místu něco vrátit. Věřím, že v podobném duchu, za účasti mnoha aktivních lidí se zájmem o své okolí, se podobné akce uskuteční nejen v dalších městských částech správního obvodu Prahy 16, ale i v jiných koutech naší krásné země. Přeji si, aby podobné aktivity a uklizená místa měly vliv na lidi, kteří jsou ke svému okolí lhostejní. Je dokázáno, že kultivovaná a uklizená místa mají účinek na pozitivnější chování jednotlivců. 

V sobotu 6. dubna v 9 hodin se sejdeme u lávky. Buďme „in“ a ukliďme Radotín! 

Info o akci na fb: https://www.facebook.com/events/346954252694772/ nebo na webu v článku Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019!

starosta Městské části Praha 16


Zveřejněno: 28.03.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1412 x
Vytisknout