Snažíme se být aktuální

Asi se vám také stalo, že jste přišli na některé naše představení, ono bylo vyprodané a další projekce se nekonala. Nyní s přechodem na digitální projekce se toto již může změnit.

Jednou z výhod digitální projekce je nezávislost promítacích míst, což znamená, že projekce některého filmu není omezena počtem jeho kopií. V kině se nahrají data na server a poté je možno  je kdykoliv (za pomoci patřičného elektronického klíče) promítat. V případě vysoké návštěvnosti na některé filmy tudíž máme možnost nasadit další reprízu klidně hned další den a to je přesně ono, co chceme dokázat.

Chceme přejít na variabilní program. Měsíční program bude pevně dán a dále se bude pracovat s výhledem. V praxi to znamená to, že se v programu mohou nenadále objevit další reprízy, či tento film nasadíme v dalších týdnech také. Měsíční programy kina budou informovat o programu na delší časové období. Od Vás tento systém požaduje několik maličkostí - sledovat často náš internetový program a jakkoli komunikovat s personálem kina, protože jen z vašeho viditelného zájmu dostaneme impuls nasadit další reprízu v pro vás vhodném čase. Pamatujte totiž na to, že v tištěných programech je nerealizovatelné uvádět rychlé změny, ale webová stránka je vždy aktuální!

 

Zveřejněno: 02.09.2011 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 3863 x
Vytisknout