Správní poplatek za povolení tomboly

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor ekonomický, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost provozovatele musí obsahovat:
  • název a sídlo provozovatele, IČ, telefon popř. fax, e-mail,
  • místo a datum konání akce s tombolou,
  • přesný počet losů daných do prodeje a cena jednoho losu (násobkem je herní jistina),
  • účel využití výtěžku tomboly,
  • počet cen daných do tomboly a jejich hodnotu (úhrnná hodnota cen nesmí být menší než 40 % a vyšší než 80 % herní jistiny,
  • lhůta pro předložení vyúčtování tomboly a výtěžku akce,
  • tříčlenná komise (uvést - jméno, příjmení, adresa),
  • uvést notáře.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Správce poplatku, kterým je Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16, obdrží žádost od provozovatele o povolení tomboly.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek je stanoven dle znění zákona o správních poplatcích ve znění položky 21 zákona č. 634/2004 Sb.

Předmětem výhry mohou být u věcných loterií a tombol věci movité s vyloučením peněz, vkladních knížek a cenných papírů s okamžitým vyplacením výher.
Stručně Úplné znění