Stánkový prodej

Stánkový prodej

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Stánkový prodej

4. Základní informace k životní situaci

Stánkový prodej je zábor veřejného prostranství, který upravuje zákon o místních poplatcích a obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Stánkový prodej se též řídí tržním řádem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Prodejce před umístěním stánku je povinen uhradit místní poplatek, který vybírá Odbor živnostenský ÚMČ Praha 16.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Prodejce musí vlastnit platný živnostenský list s předmětem podnikání, který odpovídá prodejní činnosti. Po přidělení místa je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy a zejména udržovat okolí stánku v čistotě.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Informovat se na Odboru živnostenském, zda je volné prodejní místo.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 16, Odbor živnostenský, náměstí Osvoboditelů 21, Praha-Radotín

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor živnostenský, náměstí Osvoboditelů 21, Praha-Radotín.
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Živnostenský list.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou třeba.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku činí 10 Kč za m2 a za den prodeje. Poplatek je splatný před zahájením prodeje. Poplatek se hradí hotově správci místního poplatku na pokladně Odboru živnostenského – Úseku kontroly.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V případě volného místa lze požadavek vyřídit na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít žádné elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy,o  místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád

18. Jaké jsou související předpisy

Související předpisy nejsou stanoveny.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Obsazenost stánkových míst záleží na správci (odbor živnostenský), který posuzuje skladbu prodejního sortimentu a i dobu a velikost prodejního stánku. Případné nejasnosti lze řešit s tajemníkem ÚMČ.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Nebude-li prodejce dodržovat obecně platné předpisy, bude sankcionován a v případě opakovaného porušování vyřazen z databáze prodejců.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor živnostenský.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Další zdroje informací nejsou k dispozici.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související životní situace nejsou stanoveny.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor živnostenský Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Petrášková Helena 
Styblíková Ivana

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

5.2.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

5.2.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 13.10.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 06.01.2020 – Eva Javorská ; Přečteno 12935 x
Vytisknout