Stanovení dopravního značení

Stanovení dopravního značení

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Stanovení dopravního značení

4. Základní informace k životní situaci

Stanovení dopravního značení je pojem vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění. Tímto pojmem je míněna místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být místní nebo přechodná úprava provozu stanovena.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je předchozí písemné vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie, oddělení dopravního inženýrství, o které je možné požádat prostřednictvím odboru životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 16. 
Opatření obecné povahy, kterým je vydáno stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, předchází návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek oznámený veřejnou vyhláškou.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti u příslušného silničního správního úřadu – odboru výstavby, dopravy a životního prostředí (v podatelně Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení dopravy.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení dopravy, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, 2. patro, kancelář č. 21, 22. 
Úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Situace s vyznačením návrhu dopravního značení. U většiny případů je nutné zpracování dopravním odborníkem při zohlednění vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a normy ČSN 018020 (lze vyhledat na ČSI).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Na našich webových stránkách v sekci Úřad MČ - Formuláře - Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení dopravy.
V tištěné podobě rovněž na Oddělení dopravy.
Je třeba upozornit, že při zohlednění podkladů, které jsou pro vydání rozhodnutí potřebné, je možné o toto rozhodnutí požádat bez příslušného formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů, u složitých případů 60 dnů, dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Vlastník či správce komunikace.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zajištění odborné firmy, která značení umístí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Možnost elektronického zaslání na e-maily: 
jan.martinek@praha16.eulenka.moravcova@praha16.eu či prostřednictvím elektronické podatelny se zaručeným elektronickým podpisem elpodatelna@praha16.eu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění
Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Pokutu lze právnické osobě uložit dle § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. Fyzické osobě lze uložit pokutu dle § 42a téhož zákona.

21. Nejčastější dotazy

Kdo zajistí umístění značení?
Umístění značení zajistí žadatel, jedná-li se o značení v jeho zájmu, jedná-li se o veřejný zájem vlastník (správce) komunikace. 

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení dopravy.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Další zdroje informací nejsou k dispozici.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení dopravy Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Martínek Jan
Moravcová Lenka

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28.4.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

28.4.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.


Zveřejněno: 28.04.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 4615 x
Vytisknout